Onderzoeksagenda hersenen, cognitie en onderwijs

Onderzoeksagenda hersenen, cognitie en onderwijs Onder welke condities werkt het leerproces optimaal voor wie? Wat is de meerwaarde van sociale interacties tijdens het leren? En hoe kan de toegang en inclusie van elk individu in het onderwijs worden gerealiseerd? Dit zijn de kernvragen in de Onderzoeksagenda hersenen, cognitie en onderwijs die professor Eveline Crone op…

Professionaliseren leraren moet anders

Om het onderwijs blijvend te laten aansluiten op de onderwijsbehoefte van de 21ste eeuw, is het belangrijk dat leraren zich blijven professionaliseren. De manier waarop dit nu gebeurt, is echter te veel gebaseerd op klassieke inzichten die niet effectief zijn. Prof. dr. Marjan Vermeulen stelt dat leraren niet van, maar met elkaar moeten leren. Vermeulen…

Sir Ken Robinson: We need ‘more creative’ schools

Ken Robinson, bekend om zijn visie op meer creativiteit in het onderwijs, heeft net een nieuw boek geschreven: Creative Schools: The Grassroots Revolution That’s Changing Education, waarin hij oproept tot een ander onderwijsstijl. Hij vindt dat het traditionele systeem niet meer voldoet, en dat het doel van het onderwijs moet zijn om leerlingen hun individuele mogelijkheden…

Onderwijs wordt maatwerk

Onlangs stond in het FD op zaterdag een interessant artikel over het onderwijs in Nederland, en de mogelijkheden die (onderwijs) uitgeverijen zien voor de docent van de toekomst en hun lesmateriaal. Het volledige artikel is te lezen via de link hieronder. Wij belichten een aantal highlights uit het artikel. Belang van prioriteit geven aan onderwijs…

Aandacht voor creativiteit in bètavakken

Om het ‪creatieve vermogen‬ van toekomstige leraren in het voortgezet en middelbaar onderwijs‬ te ontwikkelen is het belangrijk dat docentenopleiders in hun lessen aandacht hebben voor ‪creativiteit‬. De aandacht voor creativiteit in bètavakken lijkt afhankelijk te zijn van de individuele interesse van opleiders. Eric Verouden van Fontys lerarenopleiding onderzoekt het. Lees meer.

Aandacht voor de vormende waarde van cultuur.

Een tussenevaluatie van de Rijkssubsidieregeling ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’ laat zien dat de regeling veel in gang heeft gezet. Cultuureducatie is volop in ontwikkeling en is speerpunt van landelijk (en vaak ook decentraal) cultuurbeleid. De evaluatiecommissie constateert een toenemende aandacht voor de vormende waarde van cultuur. Maar succesvol cultuureducatiebeleid is zeker nog geen vanzelfsprekendheid. Als belangrijkste…