Competenties in zicht

Leerkrachten willen het beste uit hun leerlingen halen. Cultuuronderwijs verdient daarom een serieuze plek op school met een goede sturing en een geschikte beoordeling. Dat hoeft niet met een cijfer, want juist de ontwikkeling van leerlingen staat voorop, maar hoe herken en beoordeel je de culturele competenties van je leerlingen dan wel?

Het werken met competenties vraagt van leerkrachten om zich coachend op te stellen en lesmethoden losser te hanteren. Docentenscan geeft inzicht in je eigen culturele competenties en handvatten, zodat je de vaardigheden beter kan herkennen en kan ontwikkelen bij je leerlingen.

  • Makkelijk, snel en direct inzicht in de culturele vaardigheden van de leerkracht
  • Verhoogt de kwaliteit van het onderwijs gericht op de leerling
  • Draagt bij aan de professionalisering van de leerkracht
  • Start voor het implementeren van adaptief leren
  • Meet en ontwikkelt de benodigde vaardigheden voor de toekomst
  • Haalt het beste uit het docententeam
  • Leuk en spiegelend

Je Cultuurprofiel

Na het invullen van de online vragenlijst (en de ingevulde 360 graden feedback) ontvang je een grafisch overzicht van je cultuurprofiel en een uitgebreid rapport, zowel digitaal als in pdf. De docentenscan herkent 6 culturele vaardigheden. Er wordt ingegaan op jouw persoonlijke vaardigheden. Daarbij worden tips en adviezen gegeven.

Onderzoekend vermogen

Een leerkracht met een sterk onderzoekend vermogen is in staat de juiste type vragen te stellen om zichzelf en de leerling te leren kennen.

Reflecterend vermogen

Het vermogen om te kunnen terugkijken op eigen ervaringen, deze te interpreteren en er betekenis aan te geven.

Creërend vermogen

Een leerkracht met een groot creërend vermogen kan op eigen wijze vormgeven aan zijn ervaring, waarneming, verbeelding en kennis.

Presenteren

Een leerkracht met het vermogen zich te presenteren, kan op een aantrekkelijke manier zichtbaar maken wat hij en/of de ander heeft gemaakt of ervaren.

Samenwerken

Een leerkracht is in staat om een gezamenlijk resultaat komen door eigen en andermans kwaliteiten te benutten.

Zelfstandig werken

Een leerkracht kan bepalen welke taak hij wil uitvoeren, hiervoor verantwoordelijkheid nemen en deze in relatie tot zijn omgeving tot een goed einde brengen.

360 graden feedback

De docentenscan is een online test om jezelf te herkennen. Het bevestigt wat je wellicht al wist, en het onthult ook blinde vlekken waar je geen weet van hebt.

Dat je over zelfkennis beschikt, bewijs je door de 360 graden feedback. Hiermee kun je 2 tot 3 vrienden of collega’s die jou goed kennen – ook van je werk – vragen de docentenscan over jou in te vullen. En dit geeft inzicht hoe zij jouw culturele vaardigheden ervaren.

Het laat je kijken door de ogen van een ander. De feedback wordt opgenomen in je rapport.

Ervaringen van anderen

Leuk om te zien waar je kwaliteiten en kansen liggen.

Het maakt je bewust van de competenties die er zijn, en zet je wel aan tot denken. Het vergroot daardoor je zelfkennis.

Duidelijk beeld over je eigen handelen. Je krijgt eventuele aandachtspunten mee!

Ik vind het interessant om het over een tijd weer in te vullen en verschil te kunnen zien.

Duidelijk rapport.

Aan de slag met culturele competenties?

Vraag direct een account aan!