Toolbox

Cultuur Oost heeft een Toolbox ontwikkeld voor leerkrachten in het basisonderwijs. De docentenscan vormt een belangrijk onderdeel van één van de vier trainingsmodules die de Toolbox bevat. De trainingen zijn gericht op het versterken van de leerkracht in het waarnemen, analyseren, waarderen en reflecteren op de persoonlijke en culturele ontwikkeling van leerlingen. De vier trainingen zijn ook afzonderlijk af te nemen. Wil je aan de slag met de docentenscan en de bijbehorende training, neem dan direct contact met ons op.

Resultaten

  • Leer met culturele competenties werken.
  • Krijg inzicht in je eigen culturele competenties met de docentenscan.
  • De juiste tools om de ontwikkeling van leerlingen te stimuleren en het beste uit hen te halen.
  • Leer begrijpend waarnemen.
  • Meer zicht op de ontwikkeling van leerlingen.
  • Een grotere opbrengst en een beter kwaliteit van cultuuronderwijs, doordat de leerling centraal staat.
  • Werk gericht aan persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen.
  • Reflecteer op en stimuleer culturele ontwikkeling van de leerlingen.
  • Breng samenhang in je cultuurprogramma.
  • Vaardigheden die ook buiten het cultuuronderwijs ingezet kunnen worden.

 

De Toolbox is vooralsnog beschikbaar voor scholen in Gelderland. Zit je school buiten Gelderland, neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden voor jouw school.

C-zicht

Onderwijs in competenties staat in het middelpunt van de belangstelling: naast kennis dienen leerlingen ook vaardigheden, motivatie, houding en zelfbeeld te ontwikkelen. Hieraan draagt cultuuronderwijs bij en scholen willen die opbrengsten zichtbaarder maken. Cultuurmij Oost heeft hiervoor C-zicht ontwikkeld. C-zicht is een nuttig instrument bij het bewust vormgeven van cultuuronderwijs en het realiseren van een betere afstemming met andere vakken. Daarmee breng je kunst en cultuur in het hart van je onderwijs.

Bekijk deze online publicatie over het werken met culturele competenties.